[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Доброто оръжие. Общ окултен клас. Година IX (1929–1930). Том III. София, 1939.

 1. Доброто оръжие
  23 април 1930 г. [опис]

 2. Положително знание
  30 април 1930 г. [опис]

 3. Претръпване и претъпяване
  7 май 1930 г. [опис]

 4. Добрият ден
  14 май 1930 г. [опис]

 5. Стойност на нещата
  21 май 1930 г. [опис]

 6. Правилно разбиране
  28 май 1930 г. [опис]

 7. Точност
  4 юни 1930 г. [опис]

 8. Двата принципа
  11 юни 1930 г. [опис]

 9. Абсолютна вяра
  18 юни 1930 г. [опис]

 10. Закон и принцип
  25 юни 1930 г. [опис]

 11. Морални правила
  2 юли 1930 г. [опис]

 12. Форма и съдържание
  9 юли 1930 г. [опис]

 13. Проява, връзка и причина
  16 юли 1930 г. [опис]

 14. Интуиция
  23 юли 1930 г. [опис]

 15. Скришната стаичка
  30 юли 1930 г. [опис]

 16. Задължително право
  6 август 1930 г. [опис]

 17. Начало и край
  13 август 1930 г. [опис]

[подробности по изданието]