[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Доброто оръжие. Общ окултен клас. Година IX (1929–1930). Том III. София, 1939.

[съдържание]