[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Форми в природата. Общ окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том III. София, 1938.

 1. Форми в природата
  20 февруари 1929 г. [опис]

 2. Отношение между числа
  27 февруари 1929 г. [опис]

 3. Първата буква
  6 март 1929 г. [опис]

 4. Правилни изводи
  13 март 1929 г. [опис]

 5. Непреривно движение
  20 март 1929 г. [опис]

 6. Втръсване
  27 март 1929 г. [опис]

 7. Противоположни процеси
  3 април 1929 г. [опис]

 8. Спорни въпроси
  10 април 1929 г. [опис]

 9. Трудни задачи
  17 април 1929 г. [опис]

 10. Постижения на богатия и на сиромаха
  24 април 1929 г. [опис]

 11. Пътят на слабия и на силния
  1 май 1929 г. [опис]

 12. Аксиома на живота
  8 май 1929 г. [опис]

 13. Абсолютна реалност
  16 май 1929 г. [опис]

 14. Битие и откровение
  22 май 1929 г. [опис]

[подробности по изданието]