[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Форми в природата. Общ окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том III. София, 1938.

[съдържание]