[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Буден ум и будно сърце. Общ окултен клас. XXI година (1941–1942). Том I (лекции 1–21). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 400 с. ISBN 954-9589-29-3.

 1. Буден ум и будно сърце
  1 октомври 1941 г. [опис]

 2. Малкият подтик
  8 октомври 1941 г. [опис]

 3. Учение и обич
  15 октомври 1941 г. [опис]

 4. Положителна мисъл
  22 октомври 1941 г. [опис]

 5. Разумна почивка
  29 октомври 1941 г. [опис]

 6. Да ценим живота
  5 ноември 1941 г. [опис]

 7. Музикални подтици
  12 ноември 1941 г. [опис]

 8. Повече спокойствие
  19 ноември 1941 г. [опис]

 9. Любов и Обич
  26 ноември 1941 г. [опис]

 10. Две врати за освобождение
  3 декември 1941 г. [опис]

 11. Нов живот на пеперуда
  10 декември 1941 г. [опис]

 12. Умът и сърцето
  17 декември 1941 г. [опис]

 13. Божии блага
  24 декември 1941 г. [опис]

 14. Едно, две, три
  31 декември 1941 г. [опис]

 15. Добри певци
  7 януари 1942 г. [опис]

 16. За добро е!
  14 януари 1942 г. [опис]

 17. Млад, възрастен, стар
  21 януари 1942 г. [опис]

 18. Здравословното състояние
  28 януари 1942 г. [опис]

 19. Не пренебрегвайте благата
  4 февруари 1942 г. [опис]

 20. Музика и организиране
  11 февруари 1942 г. [опис]

 21. Изгрява слънцето
  18 февруари 1942 г. [опис]

[подробности по изданието]