[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Окултни лекции. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Правила за Окултната школа
  1 октомври 1922 г. [опис]

 2. Положителни и отрицателни сили в природата
  6 октомври 1922 г. [опис]

 3. Практическо приложение на музиката
  12 октомври 1922 г. [опис]

 4. Влияние на музиката, пеенето и движенията
  15 октомври 1922 г. [опис]

 5. Окултна музика
  22 октомври 1922 г. [опис]

 6. Влиянието на електричеството
  29 октомври 1922 г. [опис]

 7. Никаква лъжа
  5 ноември 1922 г. [опис]

 8. Музика и пеене – средство за постигане на Божественото
  12 ноември 1922 г. [опис]

 9. Музика и пеене – средство за тониране
  19 ноември 1922 г. [опис]

 10. Практическо приложение на окултната музика
  26 ноември 1922 г. [опис]

 11. Окултна музика
  3 декември 1922 г. [опис]

 12. Значение на гласните при окултното пеене
  10 декември 1922 г. [опис]

 13. Музиката – средство за концентриране
  17 декември 1922 г. [опис]

 14. Окултна медицина
  24 декември 1922 г. [опис]

 15. Правилният растеж на Ученика
  2 януари 1923 г. [опис]

 16. Значение на ръцете и пръстите
  7 януари 1923 г. [опис]

 17. Тъмното петно в съзнанието
  21 януари 1923 г. [опис]

 18. Малките случаи
  5 февруари 1923 г. [опис]

 19. Съмнение и воля
  11 февруари 1923 г. [опис]

 20. Двете течения
  19 февруари 1923 г. [опис]

 21. Качества на ума, сърцето и волята
  25 февруари 1923 г. [опис]

 22. Произход на правите мисли
  8 март 1923 г. [опис]

 23. Влияние на планетите
  12 март 1923 г. [опис]

 24. Смисълът на противоречието
  19 март 1923 г. [опис]

 25. Точността
  8 април 1923 г. [опис]

 26. Окултна медицина
  15 април 1923 г. [опис]

 27. Правилни отношения
  22 април 1923 г. [опис]

 28. Работа на окултните сили
  29 април 1923 г. [опис]

 29. Правилно разпределение на енергиите
  13 май 1923 г. [опис]

 30. Закон за контрастите
  20 май 1923 г. [опис]

 31. Вяра и съмнение
  17 юни 1923 г. [опис]

 32. Божественото и човешкото
  28 юни 1923 г. [опис]

 33. Проява на разумните сили в природата
  1 юли 1923 г. [опис]

 34. Упътване
  8 юли 1923 г. [опис]

 35. Абсолютното малко и абсолютното велико
  12 юли 1923 г. [опис]

 36. Ученикът трябва да разбира
  12 юли 1923 г. [опис]

[подробности по изданието]