[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Окултни лекции. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Положителни и отрицателни сили в природата. Общ окултен клас. Година II (1922–1923). Русе, 1923.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]