[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Просветено съзнание. Общ окултен клас. Година X (1930–1931). Том II. София, 1940.

 1. Просветено съзнание
  3 декември 1930 г. [опис]

 2. Разумни отношения
  10 декември 1930 г. [опис]

 3. Умствени прояви
  17 декември 1930 г. [опис]

 4. Единица време
  24 декември 1930 г. [опис]

 5. Условия и възможности
  31 декември 1930 г. [опис]

 6. Новата епоха
  7 януари 1931 г. [опис]

 7. Гредите на живота
  14 януари 1931 г. [опис]

 8. Дишането на човека и на животните
  21 януари 1931 г. [опис]

 9. Прояви на човешкото съзнание
  28 януари 1931 г. [опис]

 10. Светлият образ
  4 февруари 1931 г. [опис]

 11. Израз на Божествените идеи
  11 февруари 1931 г. [опис]

 12. Зенитът на живота
  18 февруари 1931 г. [опис]

 13. Причини за несполуки
  25 февруари 1931 г. [опис]

 14. Послушание
  4 март 1931 г. [опис]

[подробности по изданието]