[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Просветено съзнание. Общ окултен клас. Година X (1930–1931). Том II. София, 1940.

[съдържание]