[Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Ако говоря. Общ окултен клас. Четиринадесета година (1934–1935). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 460 с. ISBN 954-9589-70-6.

 1. Развитие на справедливостта
  27 февруари 1935 г. [опис]

 2. Законът на помагането
  6 март 1935 г. [опис]

 3. Най-добрият плод
  13 март 1935 г. [опис]

 4. Трите правила
  20 март 1935 г. [опис]

 5. Божественият подтик
  27 март 1935 г. [опис]

 6. Първото стъпало на Любовта
  3 април 1935 г. [опис]

 7. Двете силни точки
  10 април 1935 г. [опис]

 8. Най-голямото изкуство
  17 април 1935 г. [опис]

 9. Предпоставките на музиката
  24 април 1935 г. [опис]

 10. Киселина, основа и сол
  1 май 1935 г. [опис]

 11. Трите геометрични фигури
  8 май 1935 г. [опис]

 12. Последният изпит
  15 май 1935 г. [опис]

 13. Общи погрешки и общи добродетели
  29 май 1935 г. [опис]

 14. Правилно пеене
  5 юни 1935 г. [опис]

 15. Прав и крив път
  12 юни 1935 г. [опис]

 16. Комплексни понятия
  19 юни 1935 г. [опис]

 17. Филмът на живота
  3 юли 1935 г. [опис]

 18. Мисъл, сила и любов
  10 юли 1935 г. [опис]

 19. Колко е по-добър Господ
  17 юли 1935 г. [опис]

 20. Стар и нов порядък
  24 юли 1935 г. [опис]

 21. Проводници
  18 септември 1935 г. [опис]

[подробности по изданието]