[Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Ако говоря. Общ окултен клас. Четиринадесета година (1934–1935). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 460 с. ISBN 954-9589-70-6.

Бележки от книгата:

Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за него, за Словото.

Бележки от книгата:

Автентичността на стенографските записи е запазена.

Предпечатна подготовка: Звезда Попова, Наталия Ангелова.

[съдържание]