[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Светлина на мисълта. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Светлина на мисълта
  10 февруари 1926 г. [опис]

 2. Веригите на съмнението
  17 февруари 1926 г. [опис]

 3. Обмяна
  24 февруари 1926 г. [опис]

 4. Природни изрази
  3 март 1926 г. [опис]

 5. Живите закони на добродетелите
  10 март 1926 г. [опис]

 6. Редът на числата
  17 март 1926 г. [опис]

 7. Мозъчни наслоявания
  24 март 1926 г. [опис]

 8. Кръг и елипса
  31 март 1926 г. [опис]

 9. Три вида съзнание
  7 април 1926 г. [опис]

 10. Здравословни условия
  28 април 1926 г. [опис]

[подробности по изданието]