[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Светлина на мисълта. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Светлина на мисълта. Общ окултен клас. Година V (1925–1926). Том II. София, 1930.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]