[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Божият глас. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Божият глас
  27 август 1930 г. [опис]

 2. Две категории хора
  3 септември 1930 г. [опис]

 3. Отличителна черта
  10 септември 1930 г. [опис]

 4. Общи и специфични идеи
  17 септември 1930 г. [опис]

 5. Съзнание, точка и права линия
  24 септември 1930 г. [опис]

 6. Права мисъл
  1 октомври 1930 г. [опис]

 7. Вътрешни прояви
  8 октомври 1930 г. [опис]

 8. Определено време и място
  15 октомври 1930 г. [опис]

 9. Един и същ
  22 октомври 1930 г. [опис]

 10. Правилно разрешаване
  29 октомври 1930 г. [опис]

 11. Четирите полета
  5 ноември 1930 г. [опис]

 12. Правилно отношение към числата
  12 ноември 1930 г. [опис]

 13. Основа на живота
  19 ноември 1930 г. [опис]

 14. Точка на равновесие
  26 ноември 1930 г. [опис]

[подробности по изданието]