[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Към извора. Общ окултен клас. Година XV (1935–1936). Том I. София, 2002.

 1. Новото верую
  25 септември 1935 г. [опис]

 2. Новото учение
  2 октомври 1935 г. [опис]

 3. Новият начин
  9 октомври 1935 г. [опис]

 4. Самопознание и самовъзпитание
  16 октомври 1935 г. [опис]

 5. Безкрайните неща
  23 октомври 1935 г. [опис]

 6. Единият лев
  30 октомври 1935 г. [опис]

 7. Срещата на Любовта
  6 ноември 1935 г. [опис]

 8. Тайната на даването
  13 ноември 1935 г. [опис]

 9. Опити
  20 ноември 1935 г. [опис]

 10. Към извора
  27 ноември 1935 г. [опис]

 11. Изпълнение, осветяване
  4 декември 1935 г. [опис]

 12. Трите връзки
  11 декември 1935 г. [опис]

 13. Добре е
  18 декември 1935 г. [опис]

 14. Естественият език – музикалният език
  25 декември 1935 г. [опис]

 15. Като добрия син
  1 януари 1936 г. [опис]

 16. Трите плода
  8 януари 1936 г. [опис]

 17. Едно ви трябва
  15 януари 1936 г. [опис]

 18. Петте врати
  22 януари 1936 г. [опис]

[подробности по изданието]