[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Смени в природата. Общ окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том II. София, 1938.

 1. Смени в природата
  14 ноември 1928 г. [опис]

 2. Постоянни и непостоянни величини
  21 ноември 1928 г. [опис]

 3. Насока на живота
  28 ноември 1928 г. [опис]

 4. Смени на състоянията
  5 декември 1928 г. [опис]

 5. Разбиране на живота
  12 декември 1928 г. [опис]

 6. Израз на живота
  19 декември 1928 г. [опис]

 7. Направление на истинския живот
  26 декември 1928 г. [опис]

 8. Вторият ден
  2 януари 1929 г. [опис]

 9. Закон за възможности – закон на опуленс
  9 януари 1929 г. [опис]

 10. Самоопределение на съзнанието
  16 януари 1929 г. [опис]

 11. Личност, общество и свят
  23 януари 1929 г. [опис]

 12. Знайно и незнайно
  30 януари 1929 г. [опис]

 13. Двете съзнания
  6 февруари 1929 г. [опис]

 14. Силни и слаби желания
  13 февруари 1929 г. [опис]

[подробности по изданието]