[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Смени в природата. Общ окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том II. София, 1938.

[съдържание]