[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Петте врати. Общ окултен клас. XV година (1935–1936). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 464 с. ISBN 954-9589-60-9.

 1. Петте врати
  22 януари 1936 г. [опис]

 2. Три категории храни
  29 януари 1936 г. [опис]

 3. Работете с доброто
  5 февруари 1936 г. [опис]

 4. Тониране
  12 февруари 1936 г. [опис]

 5. Лесният и мъчният път
  19 февруари 1936 г. [опис]

 6. Тялото на Любовта
  26 февруари 1936 г. [опис]

 7. Служене и прислужване
  4 март 1936 г. [опис]

 8. Сегашният момент
  11 март 1936 г. [опис]

 9. Радиации
  18 март 1936 г. [опис]

 10. Трите устоя
  25 март 1936 г. [опис]

 11. Действието на музиката
  1 април 1936 г. [опис]

 12. Божественото огледало
  8 април 1936 г. [опис]

 13. Мекота
  15 април 1936 г. [опис]

 14. Пречистване на мисълта
  22 април 1936 г. [опис]

 15. Основната мярка
  29 април 1936 г. [опис]

 16. Тайни и откровения
  6 май 1936 г. [опис]

 17. Вяра безгранична и любов безгранична
  1 юли 1936 г. [опис]

 18. Ученичество
  8 юли 1936 г. [опис]

 19. Навреме
  2 септември 1936 г. [опис]

 20. Новото събиране
  9 септември 1936 г. [опис]

 21. Личното и безличното
  16 септември 1936 г. [опис]

[подробности по изданието]