[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Петте врати. Общ окултен клас. XV година (1935–1936). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 464 с. ISBN 954-9589-60-9.

Бележки от книгата:

Предпечатна подготовка: Звезда Попова, Никола Попов.

Корекция: Наталия Ангелова.

[съдържание]