[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Неразрешеното. Общ окултен клас. Година VI (1926–1927). Том II. София, 1933.

 1. Неразрешеното
  15 декември 1926 г. [опис]

 2. Обективен и субективен ум
  22 декември 1926 г. [опис]

 3. Проява на музиката в съзнанието
  29 декември 1926 г. [опис]

 4. Право разбиране
  5 януари 1927 г. [опис]

 5. Предназначение
  12 януари 1927 г. [опис]

 6. Което оправя
  26 януари 1927 г. [опис]

 7. Стари и нови възгледи
  2 февруари 1927 г. [опис]

 8. Свещеният олтар
  9 февруари 1927 г. [опис]

 9. Великата задача на човека
  16 февруари 1927 г. [опис]

 10. Природните звукове
  23 февруари 1927 г. [опис]

[подробности по изданието]