[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Неразрешеното. Общ окултен клас. Година VI (1926–1927). Том II. София, 1933.

[съдържание]