[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Козативни сили. Общ окултен клас. Година V (1925–1926). Том I. София, 1930.

 1. Козативни сили
  18 ноември 1925 г. [опис]

 2. Аумен
  2 декември 1925 г. [опис]

 3. Служене на Бога и на себе си
  9 декември 1925 г. [опис]

 4. Перпендикулярът на живота
  16 декември 1925 г. [опис]

 5. Три вида служене
  23 декември 1925 г. [опис]

 6. Голяма радост и малка скръб
  30 декември 1925 г. [опис]

 7. Разковничето
  6 януари 1926 г. [опис]

 8. Какво става
  13 януари 1926 г. [опис]

 9. Четирите действия
  20 януари 1926 г. [опис]

 10. Външни влияния
  27 януари 1926 г. [опис]

 11. Нашето място
  3 февруари 1926 г. [опис]

[подробности по изданието]