[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Условия за разумния човек. Общ окултен клас. Година V (1925–1926). Том III. София, 1930.

 1. Условия за обикновения и за разумния човек
  5 май 1926 г. [опис]

 2. Целомъдрие и великодушие
  12 май 1926 г. [опис]

 3. Методи и пътища на идейния свят
  19 май 1926 г. [опис]

 4. Пътят на желанията
  26 май 1926 г. [опис]

 5. С чия воля?
  2 юни 1926 г. [опис]

 6. Усилване на вярата
  9 юни 1926 г. [опис]

 7. Оглашен, вярващ, ученик
  16 юни 1926 г. [опис]

 8. Среда и условия
  23 юни 1926 г. [опис]

 9. Специалният закон
  7 юли 1926 г. [опис]

 10. Право мисли
  14 юли 1926 г. [опис]

[подробности по изданието]