[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Условия за разумния човек. Общ окултен клас. Година V (1925–1926). Том III. София, 1930.

[съдържание]