[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Законът и Любовта. Общ окултен клас. Година XI (1931–1932). Том II. София, 1946.

 1. Законът и Любовта
  13 януари 1932 г. [опис]

 2. Раждане и растене
  20 януари 1932 г. [опис]

 3. Двете отвърстия
  27 януари 1932 г. [опис]

 4. Лица на реалността
  3 февруари 1932 г. [опис]

 5. Любовта на безсмъртието
  10 февруари 1932 г. [опис]

 6. Доброто разположение
  17 февруари 1932 г. [опис]

 7. Трите начала
  24 февруари 1932 г. [опис]

 8. Физическият и Божествения живот
  2 март 1932 г. [опис]

 9. Ми бемол и фа диез
  9 март 1932 г. [опис]

[подробности по изданието]