[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Вечният порядък. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Най-малкият опит
  12 януари 1934 г. [опис]

 2. Съществените правила
  31 януари 1934 г. [опис]

 3. Дружение, слушане и следване
  7 февруари 1934 г. [опис]

 4. Не я ограничавай!
  14 февруари 1934 г. [опис]

 5. Опитай
  21 февруари 1934 г. [опис]

 6. Ключ за постижение
  28 февруари 1934 г. [опис]

 7. Божественият филтър
  16 май 1934 г. [опис]

 8. Пред шестата раса
  23 май 1934 г. [опис]

[подробности по изданието]