[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Новият светилник. Общ окултен клас. Година XXIII (1943–1944). София, 1946.

 1. Трите свещи
  6 октомври 1943 г. [опис]

 2. Умен, добър и силен
  13 октомври 1943 г. [опис]

 3. Послушание
  20 октомври 1943 г. [опис]

 4. Средство за подобряване
  27 октомври 1943 г. [опис]

 5. Еднакви отношения
  3 ноември 1943 г. [опис]

 6. Мажорни и миньорни гами
  10 ноември 1943 г. [опис]

 7. Любов и безсмъртие
  17 ноември 1943 г. [опис]

 8. Ново разбиране
  24 ноември 1943 г. [опис]

 9. Малките величини
  1 декември 1943 г. [опис]

 10. Благата в живота
  8 декември 1943 г. [опис]

 11. Най-мъчната работа
  15 декември 1943 г. [опис]

 12. Безопасното място
  22 декември 1943 г. [опис]

 13. Малкото добро
  29 декември 1943 г. [опис]

 14. Родени от Бога
  5 януари 1944 г. [опис]

[подробности по изданието]