[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Всекий дѣнь по една добра мисъль. Общ окултен клас. Година XX (1940–1941). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“, 1997. ISBN 954-9590-01-1.

 1. Всѣкий день по една добра мисъль
  25 септември 1940 г. [опис]

 2. Божественитѣ врата
  2 октомври 1940 г. [опис]

 3. Една седмица въ рая
  9 октомври 1940 г. [опис]

 4. Планетни влияния
  16 октомври 1940 г. [опис]

 5. Пѫтя на любовьта
  23 октомври 1940 г. [опис]

 6. Дете, възрастенъ и старъ
  30 октомври 1940 г. [опис]

 7. Три седмици
  6 ноември 1940 г. [опис]

 8. Усилвайте връзката
  20 ноември 1940 г. [опис]

 9. Животъ, сила, здраве
  4 декември 1940 г. [опис]

 10. Единствената свобода
  11 декември 1940 г. [опис]

 11. Отворени и затворени фигури
  18 декември 1940 г. [опис]

 12. Врата на доброто и на любовьта
  25 декември 1940 г. [опис]

 13. Съработници
  1 януари 1941 г. [опис]

 14. Ще ви бѫде
  8 януари 1941 г. [опис]

 15. Тритѣ единици
  15 януари 1941 г. [опис]

 16. Мощната сила
  22 януари 1941 г. [опис]

 17. Законъ за обнова
  29 януари 1941 г. [опис]

[подробности по изданието]