[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Работа на природата. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Работа на природата
  4 януари 1933 г. [опис]

 2. Две правила
  11 януари 1933 г. [опис]

 3. Влияние на музиката
  18 януари 1933 г. [опис]

 4. Новата песен
  25 януари 1933 г. [опис]

 5. Значение на удовете
  1 февруари 1933 г. [опис]

 6. Честното ухо
  8 февруари 1933 г. [опис]

 7. Ухото
  15 февруари 1933 г. [опис]

 8. Отношение към природата
  22 февруари 1933 г. [опис]

 9. Човешкият нос
  1 март 1933 г. [опис]

 10. Принципи, закони, сили и форми
  8 март 1933 г. [опис]

 11. Устата
  15 март 1933 г. [опис]

 12. Развити и недоразвити
  22 март 1933 г. [опис]

 13. Общи положения
  29 март 1933 г. [опис]

 14. Окото
  5 април 1933 г. [опис]

 15. Полза от знанието
  12 април 1933 г. [опис]

 16. Слушайте разумното
  19 април 1933 г. [опис]

[подробности по изданието]