[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Работа на природата. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Работа на природата. Общ окултен клас. Година XII (1932–1933). Том II. София, 1948.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]