[Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Ако говоря. Общ окултен клас. Четиринадесета година (1934–1935). Том I. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 484 с. ISBN 954-9589-69-2.

 1. Ако говоря
  26 септември 1934 г. [опис]

 2. Милосърдие, смирение и молитва
  3 октомври 1934 г. [опис]

 3. Стар и нов порядък
  10 октомври 1934 г. [опис]

 4. Богат и сиромах
  17 октомври 1934 г. [опис]

 5. Добри проводници
  24 октомври 1934 г. [опис]

 6. Най-високият връх
  31 октомври 1934 г. [опис]

 7. Самоотричане
  7 ноември 1934 г. [опис]

 8. Механическо и органическо пеене
  14 ноември 1934 г. [опис]

 9. Действието на музиката
  21 ноември 1934 г. [опис]

 10. Принципи и условия
  28 ноември 1934 г. [опис]

 11. Веселие и радост
  5 декември 1934 г. [опис]

 12. Най-съвършеният идеал
  12 декември 1934 г. [опис]

 13. Законът на свободата
  19 декември 1934 г. [опис]

 14. Проводници
  2 януари 1935 г. [опис]

 15. Ново раждане
  9 януари 1935 г. [опис]

 16. Божествената справедливост
  16 януари 1935 г. [опис]

 17. Новият опит
  23 януари 1935 г. [опис]

 18. В нова окраска
  30 януари 1935 г. [опис]

 19. Естественото положение на човешката душа
  6 февруари 1935 г. [опис]

 20. Здравословното положение на човешката душа
  13 февруари 1935 г. [опис]

 21. Изпитите на ученика
  20 февруари 1935 г. [опис]

[подробности по изданието]