[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Трите посоки. Общ окултен клас. Година XII (1932–1933). Том III. София, 1948.

 1. Трите посоки
  26 април 1933 г. [опис]

 2. Прави разсъждения
  3 май 1933 г. [опис]

 3. Живите линии
  10 май 1933 г. [опис]

 4. Въждаления на душата
  17 май 1933 г. [опис]

 5. Добрата постъпка
  24 май 1933 г. [опис]

 6. Обходата
  31 май 1933 г. [опис]

 7. Законът на ограничението и законът на свободата
  7 юни 1933 г. [опис]

 8. Влияние на материята
  14 юни 1933 г. [опис]

 9. Организиране на вътрешния човек
  21 юни 1933 г. [опис]

 10. Свещената област на живота
  28 юни 1933 г. [опис]

 11. Непреривност в процесите
  5 юли 1933 г. [опис]

 12. Красивите линии в природата
  12 юли 1933 г. [опис]

 13. Отношение към нещата
  19 юли 1933 г. [опис]

 14. Основа на знанието
  26 юли 1933 г. [опис]

 15. Новите положения. Мислова централа
  2 август 1933 г. [опис]

 16. Работа и почивка
  9 август 1933 г. [опис]

[подробности по изданието]