[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Трите посоки. Общ окултен клас. Година XII (1932–1933). Том III. София, 1948.

[съдържание]