[Копирана:] Дънов, Учителят Петър. Силата на мисълта. Общ окултен клас. Година XVIII (1938–1939). Том II. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 320 с. ISBN 954-9589-18-8.

 1. Силата на мисълта
  8 март 1939 г. [опис]

 2. Самовъзпитание
  15 март 1939 г. [опис]

 3. Божествената мярка
  22 март 1939 г. [опис]

 4. Качествата на ученика
  29 март 1939 г. [опис]

 5. Господари на външния и вътрешния живот
  5 април 1939 г. [опис]

 6. Съобразителност и разумност
  12 април 1939 г. [опис]

 7. Големите блага
  19 април 1939 г. [опис]

 8. Симфония на щастието
  26 април 1939 г. [опис]

 9. Иде и иди
  3 май 1939 г. [опис]

 10. Слушане и чуване. Музикални упражнения
  10 май 1939 г. [опис]

 11. Музикалния тон на живота
  17 май 1939 г. [опис]

 12. Музикална задача
  24 май 1939 г. [опис]

 13. Музика на мислите, чувствата и постъпките
  31 май 1939 г. [опис]

 14. Изкуството на ангелите
  7 юни 1939 г. [опис]

 15. Езикът на седемте тона
  14 юни 1939 г. [опис]

 16. Нагоре и напред
  21 юни 1939 г. [опис]

 17. Най-лесното изкуство
  28 юни 1939 г. [опис]

 18. Дрехата на Любовта
  5 юли 1939 г. [опис]

 19. Бог иска това
  30 август 1939 г. [опис]

 20. Организирана вяра
  13 септември 1939 г. [опис]

 21. Бъдете служители
  20 септември 1939 г. [опис]

[подробности по изданието]