[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Факти, закони, принципи. Общ окултен клас. Година XXII (1942–1943). Том II. София, 2002.

 1. Път за свобода
  24 февруари 1943 г. [опис]

 2. Човешка, ангелска и Божествена Любов
  3 март 1943 г. [опис]

 3. Новото верую
  10 март 1943 г. [опис]

 4. На място
  17 март 1943 г. [опис]

 5. Малките правила
  24 март 1943 г. [опис]

 6. Доброта, справедливост, красота, разумност
  31 март 1943 г. [опис]

 7. Първо и последно място
  14 април 1943 г. [опис]

 8. Правилата на Любовта
  21 април 1943 г. [опис]

 9. Трите метода
  28 април 1943 г. [опис]

 10. Добър, справедлив, красив и умен
  5 май 1943 г. [опис]

 11. Старата и новата команда
  12 май 1943 г. [опис]

 12. Възпитателен метод
  19 май 1943 г. [опис]

 13. Правилно мерене
  26 май 1943 г. [опис]

 14. Вяра и Любов
  2 юни 1943 г. [опис]

 15. По новия път
  9 юни 1943 г. [опис]

 16. Отворената врата на Любовта
  16 юни 1943 г. [опис]

 17. Най-разумният акт
  23 юни 1943 г. [опис]

 18. Любов и обич
  30 юни 1943 г. [опис]

 19. Йоа
  7 юли 1943 г. [опис]

 20. Най-важният подтик
  14 юли 1943 г. [опис]

 21. Онаследено и вложено
  21 юли 1943 г. [опис]

 22. Основа за вечността
  28 юли 1943 г. [опис]

 23. Добри слуги
  4 август 1943 г. [опис]

 24. Факти, закони и принципи
  11 август 1943 г. [опис]

[подробности по изданието]