[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Факти, закони, принципи. Общ окултен клас. Година XXII (1942–1943). Том II. София, 2002.

[съдържание]