[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Малки и големи придобивки. Общ окултен клас. Година VII (1927–1928). Том II. София, 1936.

 1. Малки и големи придобивки
  18 януари 1928 г. [опис]

 2. Равнодействие на силите
  25 януари 1928 г. [опис]

 3. Състояния на материята
  2 февруари 1928 г. [опис]

 4. Озлобяване, мъка, скръб
  9 февруари 1928 г. [опис]

 5. Къси и дълги линии
  15 февруари 1928 г. [опис]

 6. Възкресение
  22 февруари 1928 г. [опис]

 7. Първата причина
  29 февруари 1928 г. [опис]

 8. Двете точки
  7 март 1928 г. [опис]

 9. Живата наука
  14 март 1928 г. [опис]

 10. Полюси на съзнанието
  28 март 1928 г. [опис]

 11. Служба на уравненията
  4 април 1928 г. [опис]

 12. Възпитание на удовете
  11 април 1928 г. [опис]

 13. Доброта и разумност
  18 април 1928 г. [опис]

 14. Ще бъдат предупредени
  25 април 1928 г. [опис]

[подробности по изданието]