[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Малки и големи придобивки. Общ окултен клас. Година VII (1927–1928). Том II. София, 1936.

[съдържание]