[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Събуждане. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Събуждане
  30 септември 1931 г. [опис]

 2. Оставената торба
  7 октомври 1931 г. [опис]

 3. Проводници на Любовта
  14 октомври 1931 г. [опис]

 4. Разбраната скръб
  21 октомври 1931 г. [опис]

 5. Предназначението на носа
  28 октомври 1931 г. [опис]

 6. Правилният тон
  4 ноември 1931 г. [опис]

 7. Двоен дял
  11 ноември 1931 г. [опис]

 8. Материални прояви на живота
  18 ноември 1931 г. [опис]

 9. Разтоварване на съзнанието
  25 ноември 1931 г. [опис]

 10. Непреодолимо желание
  9 декември 1931 г. [опис]

 11. Правилен живот
  16 декември 1931 г. [опис]

 12. Сила, живот и здраве
  23 декември 1931 г. [опис]

 13. Истинско познаване
  30 декември 1931 г. [опис]

 14. Граници в живота
  6 януари 1932 г. [опис]

[подробности по изданието]