[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Събуждане. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Събуждане. Общ окултен клас. Година XI (1931–1932). Том I. София, 1941.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]