[Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Двамата бакали. Общ окултен клас. Лекции от VII, VIII и IX година (1928–1930). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005. 332 с. ISBN 954-9589-90-0.

 1. Малки и големи придобивки
  18 януари 1928 г. [опис]

 2. Служба на уравненията
  4 април 1928 г. [опис]

 3. Самовъзпитание на удовете
  11 април 1928 г. [опис]

 4. Първата буква
  6 март 1929 г. [опис]

 5. Правилни изводи
  13 март 1929 г. [опис]

 6. Абсолютна реалност
  16 май 1929 г. [опис]

 7. Битие и откровение
  22 май 1929 г. [опис]

 8. Любовният поглед
  29 май 1929 г. [опис]

 9. Верни положения
  5 юни 1929 г. [опис]

 10. Външните линии на красотата
  26 юни 1929 г. [опис]

 11. Двамата бакали
  15 януари 1930 г. [опис]

 12. Опитната школа
  22 януари 1930 г. [опис]

 13. Махалото
  29 януари 1930 г. [опис]

 14. Новите веяния
  5 февруари 1930 г. [опис]

 15. Съчетание на числата
  12 февруари 1930 г. [опис]

 16. Новото в живота
  19 февруари 1930 г. [опис]

 17. Човешкият термометър
  5 март 1930 г. [опис]

 18. Идейната обич
  12 март 1930 г. [опис]

[подробности по изданието]