[Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Двамата бакали. Общ окултен клас. Лекции от VII, VIII и IX година (1928–1930). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005. 332 с. ISBN 954-9589-90-0.

Бележки от книгата:

Предпечатна подготовка: Наталия Ангелова

[съдържание]