[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Новата мисъл. Общ окултен клас. Година XII (1932–1933). Том I. София, 1947.

 1. Новата мисъл
  21 септември 1932 г. [опис]

 2. Разумните сили
  28 септември 1932 г. [опис]

 3. По този път
  5 октомври 1932 г. [опис]

 4. Малката истина
  12 октомври 1932 г. [опис]

 5. Правилно отношение
  19 октомври 1932 г. [опис]

 6. Вътрешните сили
  26 октомври 1932 г. [опис]

 7. Любов към Бога
  2 ноември 1932 г. [опис]

 8. Божественото дърво
  9 ноември 1932 г. [опис]

 9. Здрава мисъл
  16 ноември 1932 г. [опис]

 10. Три типа хора
  23 ноември 1932 г. [опис]

 11. Новата канализация
  30 ноември 1932 г. [опис]

 12. Изпити на ученика
  7 декември 1932 г. [опис]

 13. Една похвала
  14 декември 1932 г. [опис]

 14. Внушение и вдъхновение
  21 декември 1932 г. [опис]

 15. Вътрешни опити
  28 декември 1932 г. [опис]

[подробности по изданието]