[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Определени движения. Общ окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том IV. София, 1938.

 1. Определени движения
  29 май 1929 г. [опис]

 2. Верни положения
  5 юни 1929 г. [опис]

 3. Стари навици
  12 юни 1929 г. [опис]

 4. Естествени връзки
  19 юни 1929 г. [опис]

 5. Външни линии на красотата
  26 юни 1929 г. [опис]

 6. Двата стълба
  3 юли 1929 г. [опис]

 7. Господар и слуга
  10 юли 1929 г. [опис]

 8. Закон на отношения
  24 юли 1929 г. [опис]

 9. Постоянни и преходни неща. Козметика
  31 юли 1929 г. [опис]

 10. Промени в света
  7 август 1929 г. [опис]

 11. Пробният камък
  14 август 1929 г. [опис]

 12. Абсолютна чистота
  21 август 1929 г. [опис]

[подробности по изданието]