[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Определени движения. Общ окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том IV. София, 1938.

[съдържание]