[Копирана:] Дънов, Учителят Петър. Славата Божия, царството Божие и волята Божия. Общ окултен клас. Година XVIII (1938–1939). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 432 с. ISBN 954-9589-17-X.

 1. Закони на Любовта
  28 септември 1938 г. [опис]

 2. Славата Божия, царството Божие и волята Божия
  12 октомври 1938 г. [опис]

 3. Посещение на Бога
  19 октомври 1938 г. [опис]

 4. Естествените връзки
  26 октомври 1938 г. [опис]

 5. Божественият подтик
  2 ноември 1938 г. [опис]

 6. Да станем едно
  9 ноември 1938 г. [опис]

 7. Добри и лоши хора
  16 ноември 1938 г. [опис]

 8. Разумният път в живота
  23 ноември 1938 г. [опис]

 9. Новата религия
  30 ноември 1938 г. [опис]

 10. Спокойно сърдце
  7 декември 1938 г. [опис]

 11. Път и постижение
  14 декември 1938 г. [опис]

 12. Обич и преценка
  21 декември 1938 г. [опис]

 13. Физически, духовни и умствени нужди
  28 декември 1938 г. [опис]

 14. Здравословното състояние на човешката душа
  4 януари 1939 г. [опис]

 15. Правилно разбиране
  11 януари 1939 г. [опис]

 16. Най-малкото и най-голямото
  18 януари 1939 г. [опис]

 17. Увеличете светлината и топлината
  25 януари 1939 г. [опис]

 18. Постъпвайте съвършено!
  1 февруари 1939 г. [опис]

 19. Надежда, вяра и любов
  8 февруари 1939 г. [опис]

 20. Правилни схващания и правилен живот
  15 февруари 1939 г. [опис]

 21. Най-умни, най-чисти и най-силни
  22 февруари 1939 г. [опис]

[подробности по изданието]