[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Абсолютна справедливост. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

  1. Значение на изслушването
    21 януари 1925 г. [опис]

[подробности по изданието]