[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Лекции на МОК. Младежки окултен клас. Година IV (1924–1925). Том IV. София, 1928.

  1. Законът на внушението
    5 април 1925 г. [опис]

  2. Влиянието на вътрешната светлина
    12 април 1925 г. [опис]

  3. Проявленията на ума
    21 юни 1925 г. [опис]

[подробности по изданието]