1. Двата пътя (Младежки окултен клас (1922). Кърджали, 1999)
  21 беседи от 24 февруари 1922 г. до 2 август 1922 г.

 2. Противоречия в живота (София, 1998)
  9 беседи от 24 май 1922 г. до 2 август 1922 г.

 3. Допирните точки в природата (Младежки окултен клас. Година II (1922–1923). Том I. София, 1935)
  15 беседи от 4 октомври 1922 г. до 24 януари 1923 г.

 4. Добри навици (Младежки окултен клас. Година II (1922–1923). Том II. София, 1936)
  16 беседи от 7 февруари 1923 г. до 27 юни 1923 г.

 5. Разумният живот (Младежки окултен клас. Година III (1923–1924). Част I. София, 1995)
  16 беседи от 21 октомври 1923 г. до 3 февруари 1924 г.

 6. Лекции на МОК (Младежки окултен клас. Година III (1923–1924). Томове I, II, III, IV и V. София, 1927)
  32 беседи от 21 октомври 1923 г. до 25 май 1924 г.

 7. Разумният живот (Младежки окултен клас. Година III (1923–1924). Част II. София, 1996)
  16 беседи от 10 февруари 1924 г. до 25 май 1924 г.

 8. Новитѣ схващания на ученика (Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. Година IV (1924–1925 г.). София, 2005)
  31 беседи от 19 октомври 1924 г. до 26 юли 1925 г.

 9. Лекции на МОК (Младежки окултен клас. Година IV (1924–1925). Том I. София, 1927)
  12 беседи от 19 октомври 1924 г. до 4 януари 1925 г.

 10. Лекции на МОК (Младежки окултен клас. Година IV (1924–1925). Том II. София, 1927)
  5 беседи от 11 януари 1925 г. до 8 февруари 1925 г.

 11. Лекции на МОК (Младежки окултен клас. Година IV (1924–1925). Том III. София, 1928)
  6 беседи от 15 февруари 1925 г. до 29 март 1925 г.

 12. Лекции на МОК (Младежки окултен клас. Година IV (1924–1925). Том IV. София, 1928)
  3 беседи от 5 април 1925 г. до 21 юни 1925 г.

 13. Лекции на МОК (Младежки окултен клас. Година IV (1924–1925). Том V. София, 1928)
  4 беседи от 28 юни 1925 г. до 26 юли 1925 г.

 14. Време и сила (Младежки окултен клас. Пета година (1925–1926). София, 2002)
  32 беседи от 15 ноември 1925 г. до 27 юни 1926 г.

 15. Лекции на МОК (Младежки окултен клас. Година V (1925–1926). Том I. София, 1929)
  3 беседи от 15 ноември 1925 г. до 29 ноември 1925 г.

 16. Влияние на светлината и на тъмнината (Младежки окултен клас. Година V (1925–1926). Том II. София, 1937)
  15 беседи от 6 декември 1925 г. до 14 март 1926 г.

 17. Жива реч (Младежки окултен клас. Година V (1925–1926). Том III. София, 1937)
  14 беседи от 21 март 1926 г. до 27 юни 1926 г.

 18. Посока и растене (Лекции пред Младежкия окултен клас. Година VI (1926–1927). София, 2002)
  37 беседи от 26 септември 1926 г. до 19 юни 1927 г.

 19. Светото място (Младежки окултен клас. Година VI (1926–1927). Том II. София, 1938)
  18 беседи от 13 февруари 1927 г. до 29 юни 1927 г.

 20. Божествената мисъл (София, 1998)
  30 беседи от 4 септември 1927 г. до 15 юни 1928 г.

 21. Божественитѣ условия (Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. VIII година (1928–1929). София, 2006)
  28 беседи от 9 октомври 1927 г. до 1 март 1929 г.

 22. Божествените условия (Младежки окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том I. София, 1942)
  27 беседи от 22 юни 1928 г. до 1 март 1929 г.

 23. Отворени форми (Младежки окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том II. София, 1943)
  19 беседи от 8 март 1929 г. до 16 август 1929 г.

 24. Служене, почит и обич (Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930). София, 2004)
  48 беседи от 30 август 1929 г. до 15 август 1930 г.

 25. Служене, почит и обич (Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930). Том I. София, 1940)
  25 беседи от 30 август 1929 г. до 28 февруари 1930 г.

 26. Закони на доброто (София, 1998)
  24 беседи от 28 февруари 1930 г. до 15 август 1930 г.

 27. Пътят на доброто (Младежки окултен клас. X школна година (1930–1931). Кърджали, 1999)
  42 беседи от 5 септември 1930 г. до 26 юни 1931 г.

 28. Път към живота (София, 1998)
  21 беседи от 5 септември 1930 г. до 30 януари 1931 г.

 29. Методи за самовъзпитание (София, 1998)
  21 беседи от 6 февруари 1931 г. до 26 юни 1931 г.

 30. Съществувание, живот и отношение (Младежки окултен клас. XI школна година (1931–1932). Кърджали, 1999)
  37 беседи от 2 октомври 1931 г. до 16 септември 1932 г.

 31. Великата разумност (Младежки окултен клас. Дванадесета година (1932–1933). София, 2004)
  42 беседи от 23 септември 1932 г. до 28 юли 1933 г.

 32. Великата разумност (София, 1998)
  20 беседи от 23 септември 1932 г. до 10 февруари 1933 г.

 33. Съразмерност в природата (Лекции от Учителя на Младежкия окултен клас. Година XII (1932–1933). Том II. София, 1949)
  22 беседи от 17 февруари 1933 г. до 28 юли 1933 г.

 34. Права обхода и права постъпка (Младежки окултен клас. Лекции от XIII и XIV година (1934–1935). София, 2003)
  24 беседи от 24 август 1934 г. до 13 септември 1935 г.

 35. Господар и слуга (Младежки окултен клас. Година XV (1935–1936). Том I. Шумен, 1998)
  16 беседи от 27 септември 1935 г. до 10 януари 1936 г.

 36. Основният тон (Младежки окултен клас. Година XV (1935–1936). Том II. София, 1999)
  20 беседи от 17 януари 1936 г. до 18 септември 1936 г.

 37. Разумните същества (Младежки окултен клас. XVI година (1936–1937). София, 2002)
  17 беседи от 25 септември 1936 г. до 26 март 1937 г.

 38. Възможности в живота (Младежки окултен клас. XVII година (1937–1938). София, 1998)
  40 беседи от 24 септември 1937 г. до 16 септември 1938 г.

 39. Скръб и радост (Младежки окултен клас. XVIII година (1938–1939). София, 1999)
  39 беседи от 23 септември 1938 г. до 1 септември 1939 г.

 40. Смяна на състоянията (Младежки окултен клас. Деветнадесета година (1939–1940). Том I. София, 1998)
  19 беседи от 22 септември 1939 г. до 1 март 1940 г.

 41. Пътят към щастието (Младежки окултен клас. Деветнадесета година (1939–1940). Том II. София, 1998)
  22 беседи от 8 март 1940 г. до 13 септември 1940 г.

 42. Най-лесното (Младежки окултен клас. Двадесета година (1940–1941). Том I. София, 1998)
  15 беседи от 27 септември 1940 г. до 7 февруари 1941 г.

 43. Живот, светлина и сила (Младежки окултен клас. Двадесета година (1940–1941). Том II. София, 1998)
  20 беседи от 14 февруари 1941 г. до 11 юли 1941 г.

 44. Двете Божествени посещения (Младежки окултен клас. XXI година (1941–1942). София, 1999)
  38 беседи от 26 септември 1941 г. до 4 септември 1942 г.

 45. Минало, настояще и бъдеще (Младежки окултен клас. Двадесет и втора година (1942–1943). София, 1998)
  36 беседи от 25 септември 1942 г. до 9 юли 1943 г.

 46. Силите на природата (Младежки окултен клас. Година XXIII (1943–1944). София, 1947)
  14 беседи от 8 октомври 1943 г. до 7 януари 1944 г.