[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Двете Божествени посещения. Младежки окултен клас. XXI година (1941–1942). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 484 с. ISBN 954-9589-39-0.

 1. Двете Божествени посещения
  26 септември 1941 г. [опис]

 2. Правият ъгъл
  3 октомври 1941 г. [опис]

 3. Баща, майка и дете
  10 октомври 1941 г. [опис]

 4. Основният тон
  17 октомври 1941 г. [опис]

 5. Основни отношения
  24 октомври 1941 г. [опис]

 6. Прилежание
  31 октомври 1941 г. [опис]

 7. Отворен и затворен интервал
  7 ноември 1941 г. [опис]

 8. Център и периферия
  14 ноември 1941 г. [опис]

 9. Същественото
  21 ноември 1941 г. [опис]

 10. Ново възпитание
  28 ноември 1941 г. [опис]

 11. Отношение на ума и сърцето
  5 декември 1941 г. [опис]

 12. Махар Бену Аба
  12 декември 1941 г. [опис]

 13. Нищо и нещо
  16 януари 1942 г. [опис]

 14. Сто двадесет и три
  23 януари 1942 г. [опис]

 15. Силна вяра, силна надежда и всесилна любов
  30 януари 1942 г. [опис]

 16. Организиране
  6 февруари 1942 г. [опис]

 17. Гордост и смирение
  13 февруари 1942 г. [опис]

 18. Динамични движения
  6 март 1942 г. [опис]

 19. Инертност и движение
  13 март 1942 г. [опис]

 20. Припомняне
  20 март 1942 г. [опис]

 21. Постижения
  27 март 1942 г. [опис]

 22. Умни, добри и справедливи
  3 април 1942 г. [опис]

 23. Разумни, справедливи и добри
  10 април 1942 г. [опис]

 24. Основна идея
  17 април 1942 г. [опис]

 25. Малки опити
  24 април 1942 г. [опис]

 26. Двата полюса
  1 май 1942 г. [опис]

 27. Единицата
  8 май 1942 г. [опис]

 28. Пълната чаша
  15 май 1942 г. [опис]

 29. Обикновен, талантлив и гениален
  22 май 1942 г. [опис]

 30. Тон и техника
  29 май 1942 г. [опис]

 31. Противоположности
  12 юни 1942 г. [опис]

 32. Мажорни и миньорни гами
  19 юни 1942 г. [опис]

 33. Химични елементи
  17 юли 1942 г. [опис]

 34. Правилно дишане
  24 юли 1942 г. [опис]

 35. Права и крива линия
  31 юли 1942 г. [опис]

 36. Добре възприета мисъл
  7 август 1942 г. [опис]

 37. Две врати
  14 август 1942 г. [опис]

 38. Идеално търпение
  4 септември 1942 г. [опис]

[подробности по изданието]